ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 7682 2512

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350 เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นของแข็ง เช่น บิสกิต บะหมี่กึ่งสำ เร็จรูป ขนมปัง ยา ชิ้นส่วนโลหะกล่อง กระดาษ ฯลฯ

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350 เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นของแข็ง เช่น บิสกิต บะหมี่กึ่งสำ เร็จรูป ขนมปัง ยา ชิ้นส่วนโลหะกล่อง กระดาษ ฯลฯ
คุณสมบัติทางเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง