สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3340  
Feb 2021 3727  
Mar 2021 3784  
Apr 2021 4499  
May 2021 4462  
Jun 2021 4330  
Jul 2021 3691  
Aug 2021 4265  
Sep 2021 2051  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0