สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 5982  
2019 22396  
2020 38427  
2021 47528  
2022 76985  
2023 58296