สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2023   488  
2 Mar 2023   623  
3 Mar 2023   6208  
4 Mar 2023   17295  
5 Mar 2023   0  
6 Mar 2023   0  
7 Mar 2023   0  
8 Mar 2023   0  
9 Mar 2023   0  
10 Mar 2023   199  
11 Mar 2023   238  
12 Mar 2023   289  
13 Mar 2023   668  
14 Mar 2023   628  
15 Mar 2023   226  
16 Mar 2023   360  
17 Mar 2023   374  
18 Mar 2023   999  
19 Mar 2023   771  
20 Mar 2023   1349  
21 Mar 2023   2293  
22 Mar 2023   1383  
23 Mar 2023   624  
24 Mar 2023   462  
25 Mar 2023   423  
26 Mar 2023   867  
27 Mar 2023   731  
28 Mar 2023   0  
29 Mar 2023   0  
30 Mar 2023   0  
31 Mar 2023   0