สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   630  
2 Nov 2023   831  
3 Nov 2023   747  
4 Nov 2023   1000  
5 Nov 2023   486  
6 Nov 2023   810  
7 Nov 2023   1103  
8 Nov 2023   596  
9 Nov 2023   359  
10 Nov 2023   159  
11 Nov 2023   272  
12 Nov 2023   390  
13 Nov 2023   543  
14 Nov 2023   655  
15 Nov 2023   239  
16 Nov 2023   331  
17 Nov 2023   289  
18 Nov 2023   834  
19 Nov 2023   308  
20 Nov 2023   623  
21 Nov 2023   551  
22 Nov 2023   241  
23 Nov 2023   413  
24 Nov 2023   359  
25 Nov 2023   202  
26 Nov 2023   202  
27 Nov 2023   484  
28 Nov 2023   544  
29 Nov 2023   399  
30 Nov 2023   264