สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   0  
2 Jan 2023   0  
3 Jan 2023   0  
4 Jan 2023   0  
5 Jan 2023   0  
6 Jan 2023   0  
7 Jan 2023   0  
8 Jan 2023   0  
9 Jan 2023   0  
10 Jan 2023   0  
11 Jan 2023   0  
12 Jan 2023   257  
13 Jan 2023   64  
14 Jan 2023   0  
15 Jan 2023   0  
16 Jan 2023   58  
17 Jan 2023   0  
18 Jan 2023   0  
19 Jan 2023   102  
20 Jan 2023   370  
21 Jan 2023   431  
22 Jan 2023   489  
23 Jan 2023   295  
24 Jan 2023   220  
25 Jan 2023   307  
26 Jan 2023   8  
27 Jan 2023   0  
28 Jan 2023   0  
29 Jan 2023   0  
30 Jan 2023   1223  
31 Jan 2023   122