สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   521  
2 Feb 2023   798  
3 Feb 2023   950  
4 Feb 2023   1839  
5 Feb 2023   1865  
6 Feb 2023   1128  
7 Feb 2023   95  
8 Feb 2023   0  
9 Feb 2023   0  
10 Feb 2023   0  
11 Feb 2023   0  
12 Feb 2023   0  
13 Feb 2023   0  
14 Feb 2023   0  
15 Feb 2023   225  
16 Feb 2023   933  
17 Feb 2023   1599  
18 Feb 2023   1008  
19 Feb 2023   212  
20 Feb 2023   189  
21 Feb 2023   534  
22 Feb 2023   279  
23 Feb 2023   628  
24 Feb 2023   752  
25 Feb 2023   708  
26 Feb 2023   528  
27 Feb 2023   1023  
28 Feb 2023   1030